การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 13 อัตรา

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 13 อัตรา

ADVERTISEMENT

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 13 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-18 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งวิศวกร (โยธา) จำนวน 6 อัตรา
-ปริญญาวิศวกรริมคาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

2.ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา
-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
-มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกลบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังโม่ใต้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่น ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใด้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาให้ทดลองฏิบัติงาน

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ ในพระบรมราซูปถัมภ์

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ รับสมัครวันที่ 15-18 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"