สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 22 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 22 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 22 อัตรา รับสมัครวันที่ 24-17 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ รับสมัครวันที่ 24-17 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"