สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-22 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3.ตำแหน่งพนักงานอาลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งพนักงานตรวจพิสูจน์อักษร จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

5.ตำแหน่งพนักงานประทับพระราชลัญจกร จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่งพนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร จำนวน 2 อัตรา
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่  อาคารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 16-22 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"