กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 83 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 83 อัตรา ทั่วประเทศ

ADVERTISEMENT

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 83 อัตรา ทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม 2563

1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสังคมศาสตร์
-เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งกจัดการกองทุน (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
-เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
-เงินเดือน 13,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"