กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 14 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 14 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2563

1.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ADVERTISEMENT

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ
-เงินเดือน 9,400-10,340 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"