กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ADVERTISEMENT

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-8 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาโดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
-เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
-เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
-เงินเดือน 19,500 บาท

4.ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
-เงินเดือน 18,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-8 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"