โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
-เพศหญิง
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาปาล ซิ่งมีระยะเวลาคึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ยิ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
-เงินเดือน 6,560 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"