กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-3 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาโท วิชาการทรัพยากรธรณี กายภาพ หรือสาขาวิชาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี วิศวกรรมศาสตร์
-หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ อนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาลและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-เงินเดือน 21,000 บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 13,800 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-3 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"