โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 อัตรา

โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลกรงปินัง รับสมัครบุคคลเพื่อนคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-เงินเดือน 16,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง (อาคารแพทย์แผนไทย) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"