กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. ป.ตรี

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. ป.ตรี

ADVERTISEMENT

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง
-เงินเดือน 13,800 บาท

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
-เงินเดือน 13,800 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"