กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

ADVERTISEMENT

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 40 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-14 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-14 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"