กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานแปล

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานแปล

ADVERTISEMENT

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานแปล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพนักงานแปล จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านภาษาอังกฤษ
-ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง)
-มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการใช้ภาษาอังกฤษ การแปลเอกสาร การสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกำลังพล ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 6 ชั้น 3 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"