โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี ในสาขาวิชาการบัญขี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิซาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิขาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
-เงินเดือน 13,300 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"