สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เพื่อปฏิบัติหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส) 5 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เพื่อปฏิบัติหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส) จำนวน 5 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
-มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ในการพิมพ์งาน การประมวลการวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล
-มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรมสํารวจอิเล็กทรอนิกส์ได้
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติตต่อประสานงาน และสามารถทํางานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-เงินเดือน 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลาลกางจังหวัดนราธิวาส ขั้น 4 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"