กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเพื่อสรรหาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเพื่อสรรหาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ADVERTISEMENT

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-21 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
-ได้รัปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่งอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
-ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
-เงินเดือน 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร
-ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
-เงินเดือน 15,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-21 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"