กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท

ADVERTISEMENT

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-26 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
-เงินเดือน 11,500-12,560 บาท

2.ตำแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
-เงินเดือน 11,500-12,560 บาท

3lตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-เงินเดือน 11,500-12,560 บาท

ADVERTISEMENT

4.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

5.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

6.ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 17,500-19,250 บาท

7.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

8.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"