โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนบียบัตรวิขาซีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางวชกิจถุกเฉิน
-เงินเดือน 8,990 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"