โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน 30 อัตรา ไม่จำกัดเพศ

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน 30 อัตรา ไม่จำกัดเพศ

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน 30 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน
-อัตราค่าจ้าง ขั้น 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 20 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน
-อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"