วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี รับสมัครเป็นพนักงานราชกาาร ตำแหน่งพนักงานบริการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี รับสมัครเป็นพนักงานราชกาาร ตำแหน่งพนักงานบริการ

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาาร ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-12 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วทุกสาขาวิซา
-เงินเดือน 13,800 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-12 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"