สำนักงาน ปปช. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 20 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา

สำนักงาน ปปช. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 20 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา

ADVERTISEMENT

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26-13 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
-เงินเดือน 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26-13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัครใบรับรองแพทย์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"