การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรับสมัครสอบปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) 20 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรับสมัครสอบปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) 20 อัตรา

ADVERTISEMENT

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) 20 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
2.ตำแหน่งวิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
6.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 : คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 3 : ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 24)

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"