โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
-เพศหญิง อายุไม่เกิน30 ปี บริบูรณ์
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
-เงินเดือน 6,160 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"