โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ รับสมัครคัดลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ รับสมัครคัดลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

ADVERTISEMENT

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม (โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้มในสถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลามที่มีหน่วยงานของรัฐรับรอง
-วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา และมีวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮฺหรือเทียบเท่า แต่หากเป็นวิทยากรหรือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่สอนในระดับซานาวียะฮฺ จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางศาสนาอิสลามที่มี หน่วยงานของรัฐรับรอง
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
-มีความสามารถในการใช้ภาษามลายูหรือภาษอาหรับในการจัดการเรียนการสอน
-เงินเดือน 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"