โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตําแหน่งพนักงาบเก็บเอกสาร จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ) จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) จํานวน 1 อัตรา
5.ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัขกรรม จํานวน 3 อัตรา
6.ตําแหน่งนายข่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
7.ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จํานวน 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"