โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี
-เงินเดือน 8,150 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"