วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-22 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วใน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-22 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"