วชช.นราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี

วชช.นราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-20 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่นักประชาสัมพันธ์ง จำนวน 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
-เงินเดือน ระหว่างการทดลองการปฏิบัติงาน 8,500 บาท และระหว่างการปฏิบัติงาน 9,500 บาท

ADVERTISEMENT

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
-ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และการออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
-ทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพ
-ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอและสื่อสารภาษามลายูได้
-ทักษะการเขียนข่าว
-ทักษะด้านการประสานงาน เช่น ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารสํานักงาน บริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-20 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"