โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด ม.6 ขึ้นไป

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด ม.6 ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-30 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา
-เพคชาย และหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์(พศขายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
-มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี และมีใจรักบริการ
-เงินเดือน 7,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-30 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"