กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

ADVERTISEMENT

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 44 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์
-ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
-ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
-ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

4.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
-ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ADVERTISEMENT

5.ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
-ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
-เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

6.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
-เงินเดือน 15,500-16,500 บาท

7.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
-เงินเดือน 15,500-16,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"