สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 300 อัตรา ไม่จํากัดวุฒิ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 300 อัตรา ไม่จํากัดวุฒิ

ADVERTISEMENT

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 300 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-24 กันายายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย(ระดับปริญาตรี) จำนวน 181 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 14,500-15,500 บาท

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย(ระดับต่ำกว่าปริญาตรี) จำนวน 13 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพขันสูง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 10,000-12,500 บาท

3.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 52 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดําแหน่งที่สมัคร
-ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
-เงินเดือน 12,500 บาท

ADVERTISEMENT

4.ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 48 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร
-เงินเดือน 9,500 บาท

5.ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร
-เงินเดือน 9,500 บาท

6.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร
-เงินเดือน 9,500 บาท

7.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประปา จำนวน 1 อัตรา
-ไม่จํากัตวุฒิการศึกษา
-มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร
-เงินเดือน 9,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-24 กันายายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครใบสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"