โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ เพศชาย และหญิง

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ เพศชาย และหญิง

ADVERTISEMENT

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งอาจารย์(สบ 1) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำหน้าที่อาจารย์วิชามวย จำนวน 1 อัตรา
-เพศชาย ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
-เพศหญิง ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
-อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์
-วุฒิ ป.ตรีฝ ป.โท ทางพลศึกษา
-มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชามวย
-มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชายูโด
-เงินเดือน – บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งอาจารย์(สบ 1) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำหน้าที่อาจารย์วิชายูโด จำนวน 3 อัตรา
-เพศชาย ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
-เพศหญิง ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
-อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์
-วุฒิ ป.ตรีฝ ป.โท ทางพลศึกษา
-มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชามวย
-มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชายูโด
-เงินเดือน – บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"