โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 104 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 104 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่งวิศวะ(โยธา/ก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
10.ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
12.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
13.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
14.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
15.ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
16.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
17.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 7 อัตรา
18.ตำแหน่งช่างต่อท่อ จำนวน 1 อัตรา
19.ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
20.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 19 อัตรา
21.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) จำนวน 6 อัตรา
22.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
23.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 12 อัตรา
24.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 4 อัตรา
25.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 5 อัตรา
26.ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
27.ตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) จำนวน 1 อัตรา
28.ตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) จำนวน 1 อัตรา
29.ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 6 อัตรา
30.ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
31.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
32.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 โรงพยาบาลปัตตานี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"