กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเป็นพนักงาน 5 อัตรา วุฒิ ปวส. – ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2563

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเป็นพนักงาน 5 อัตรา วุฒิ ปวส. – ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปวส. – ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://apps.dlt.go.th/hr/dlthr.login/prakard.php

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"