โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย และหญิง(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-มีอายุ 20-35 ปี(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
-เงินเดือน 9,032 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"