สสจ.นราธิวาส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สสจ.นราธิวาส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
-จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม อนามัยชุมชน อนามัยสิงแวดล้อมระบาด
-เงินเดือน 11,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราจิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"