โรงเรียนตันหยงมัส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนตันหยงมัส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ADVERTISEMENT

โรงเรียนตันหยงมัส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย และมีวิชาเอก สาขาวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชา ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่หมดอายุ
-เงินเดือน 15,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"