กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 34 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 34 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

ADVERTISEMENT

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 34 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสาสนเทศศาสตร์ สาขาวิขาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

2.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

5.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"