สสจ. นราธิวาส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน 2 อัตตรา ไม่ต่ำกว่า ม.3

สสจ. นราธิวาส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน 2 อัตตรา ไม่ต่ำกว่า ม.3

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน 2 อัตตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา
-จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
-เงินเดือน 7,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราจิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"