โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวส.

โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวส.

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-9 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
-เพศชาย และหญิง
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัขกรรม
-เงินเดือน – บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
-เพศชาย
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-เงินเดือน – บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ ณ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-9 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"