คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ บัดนี-9 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 2715
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
ประกาศรับสมัคร

2.ตำแหน่งพยาบาล เลขที่ 0465 จำนวน 1 อัตรา รอบที่ 3
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 22
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
ประกาศรับสมัคร

4.ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
ประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ บัดนี-9 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"