สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 19 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 19 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 19 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) จำนวน 3 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS
-เงินเดือน 15,000 บาท

2.ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านงบประมาณ/และการคลัง (บริหารทั่วไป) จำนวน 15 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์(Excel, PowerPoint, Word) เป็นอย่างดี
-เงินเดือน 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (ธุรการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิ ปวช. เน้นสาขาบัญชี
-มีประสบการณ์งานเบิกจ่ายภาครัฐ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
-เงินเดือน 13,285 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"