องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ม.ค. 63

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ม.ค. 63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้างงานสวนป่า จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ม.ค. 63

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : พนักงานสัญญาจ้างงานสวนป่า จำนวน 4 อัตรา
เงินเดิอน : –

ปฏิบัติงานที่งานสวนป่าดงพลอง, งานสวนป่าหนองเม็ก, งานสวนป่าบึงกาฬ หรืองานสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2282-3243 – 7 ต่อ 134

ลิงค์สมัคร

สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหดได้ทางเว็บไซต์
www.fio.co.th

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"