สพม.เขต15 นราธิวาส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูวิชาการ

สพม.เขต15 นราธิวาส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูวิชาการ

ADVERTISEMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 นราธิวาส ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูวิชาการ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งครูวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ตามสาขาวิชาเอก
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพครู
-มีความชำนาญในสาขาที่ตนสมัคร
-กรณีเป็นคุณวุฒิที่จบจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองจาก ก.พ. และก.ค.ศ.พร้อมสําเนา 1 ชุด
-มีความรู้ความสามารถในสาขาที่สมัคร และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-เงินเดือน 15,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี นราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"