โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26-1 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และ–ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
-กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวข กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครีนทร์
-งานคลินิกอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาสนราธิวาสราชนครินทร์
-กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
-กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
-กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างยื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26-1 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"