โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(ทางเวชระเบียน)
– เงินเดือน 15,960 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพขั้นสูงเวชระเบียน
– เงินเดือน 12,240 บาท

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัขกรรม
– เงินเดือน 12,240 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 โรงพยาบาลปัตตานี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"