โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายคำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม
– เงินเดือน 12,240 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการบัญชี
– เงินเดือน 10,200 บาท

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
– เงินเดือน 7,590 บาท

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
– เงินเดือน 7,590 บาท

5. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
– เงินเดือน 8,300 บาท

6. ตำแหน่งพนักงานบริการ(รปภ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
– เงินเดือน 7,590 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"