กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 72 อัตรา วุฒิ ม.6 ป.ตรี ทุกสาขา

กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 72 อัตรา วุฒิ ม.6 ป.ตรี ทุกสาขา

ADVERTISEMENT

กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 72 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 26 อัตรา
– เพศหญิง และชาย(ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
– เงินเดือน 10,000 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถบัสและรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 อัตรา
– เพศหญิง และชาย(ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
– เงินเดือน 16,000 บาท

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 42 อัตรา
– เพศหญิง และชาย(ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร
– เงินเดือน 8,700 บาท

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
– เพศหญิง และชาย(ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร
– เงินเดือน 8,700 บาท

5. ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
– เพศหญิง และชาย(ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร
– เงินเดือน 9,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ กลุ่มงานพัสดุ กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือหรือส่งใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] (ดาวน์โหลดใบสมัคร) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"