สพม. เขต15 นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและครูผู้สอน(จชต.) 3 อัตรา

สพม. เขต15 นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและครูผู้สอน(จชต.) 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและครูผู้สอน(จชต.) 3 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

1. ตำแหน่งครูผู้สอนนาฏศิลป์(โรงเรียนนราธิวาส) จำนวน1 อัตรา
– เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกตรงตามแนบห้ายประกาศนี้
– ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาซีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
– เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่งครูผู้สอนพาณิชยกรรม(โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา) จำนวน 1 อัตรา
– เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกตรงตามแนบห้ายประกาศนี้
– ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาซีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
– เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่งครูผู้สอนจิตวิทยาและการแนะแนว(โรงเรียนนราธิวาส) จำนวน 1 อัตรา
– เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกตรงตามแนบห้ายประกาศนี้
– ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาซีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
– เงินเดือน 18,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"