ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 9 อัตรา

ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 9 อัตรา

ADVERTISEMENT

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 9 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-14 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 9 อัตรา แบ่งเป็น
1.1 ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center) จำนวน 5 อัตรา
1.2 ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานรับฟังและบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (VOC) จำนวน 4 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 )
– สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
– ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้ และสามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข(ตามเอกสารแนบท้าย)
– หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เงินเดือน 15,000 บาท(กลุ่มงานปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ 4)

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง http://www.irecruitbaac.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-14 กันยายน 2563

หมายเหตุ
ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น “ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)”
สำหรับผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก “ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ซึ่ง ธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ***หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นเป็นบัญชีอัตราสำรอง

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"