กศน. จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและครูอาสา

กศน. จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและครูอาสา

ADVERTISEMENT

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและครูอาสา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
– มีความรู้ ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
– เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงรียนประจำศูนย์การเรียนชุมขน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา ให้การรับรอง
– กรณีบุคคลที่ไม่จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
– เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา ให้การรับรอง
– กรณีบุคคลที่ไม่จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
– เงินเดือน 18,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"